מחירון TOPBOT

בסיסי Basic

# חודשי (לא כלל מע"מ)
  • שליחה לעד X נמענים כל פעם
  • בוט עם עד X הודעות אוטומטיות
  • תמיכה טכנית

מקצועי Pro

# חודשי (לא כלל מע"מ)
  • שליחה לעד X נמענים כל פעם
  • בוט עם עד X הודעות אוטומטיות
  • תמיכה טכנית

עסקים Business

# חודשי (לא כלל מע"מ)
  • שליחה לעד X נמענים כל פעם
  • בוט עם עד X הודעות אוטומטיות
  • תמיכה טכנית
053-3562554